Uzm. Dr. Salih Ürper

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı - Osteopathic Doctor

Tıbbi İlgi Ve Çalışma Alanları 

 • Nöralterapi
 • Akupunktur (Sağlık bakanlığı onaylı sertifika),
 • Manuel terapi (Ortopedik manuel terapi, myofasiyal teknikler, nöral mobilizasyon, kas enerji teknikleri (MET), Kraniosakral terapi, visseral manuel terapi, kranial osteopati),
 • Osteopati,
 • Uygulamalı kinezyoloji,
 • Microsistem akupunktur (MAPS),
 • Nogier`e göre kulak akupunkturu,  Çin Kulak akupunkturu
 • Hipnoz ( Sağlık bakanlığı onaylı sertifika)
 • Şelasyon terapisi,
 • Psiko-nöro-immünoloji (PNİ),
 • Refleksoterapi, Refleksoloji
 • Fitoterapi (Sağlık bakanlığı eğitimi devam etmekte...),
 • Homeopati.
 • Detox, anti-aging
 • Klinik plates
 • Postüroloji
 • Kupa ve sülük uygulama (Sağlık bakanlığı onaylı sertifika)
 •  

Üniversite ve uzmanlık eğitimi  sonrası yurtdışı ve yurtiçi pek çok kurs, sertifika ve eğitim programına katılmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir;

2015  yılında Sağlık Bakanlığı onaylı Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikasını Gazi Üniversitesinden almıştır.

2008-2012 yılları arasında Avrupada ve özellikle Almanyada ağrı tedavilerinde çok kullanılan yöntemlerden biri olan Nöralterapi ile ilgili eğitimi tamamlamıştır.

2016 yılında Hipnoz eğitimlerini tamamlayarak Sağlık Bakanlığı onaylı Tıbbi hipnoz uygulama ve yeterlilik Sertifikasını almıştır.

Ekim 2004-2014 yılları arasında aralarında Colorado Cranial İnstitute, Manuel akademi, Doktorus gibi bir çok kuruluş Manuelterapi eğitiminlerini tamamlamıştır.

2016 yılında yeni yönetmelikler gereği ülkemizde ilk defa sağlık bakanlığı onaylı olarak Kupa ve Sülük uygulama sertifikası almıştır.

Osteopati eğitimlerimi 2014 yılından itibaren; ağırlıklı Almanya olmak üzere uluslararası kurumların eğitmen kadrosundan almaya devam etmektedir.

Paramedikal İlgi Alanları 

 1. Müzik 
 2. Müzik Tarihi
 3. Dünya Tarihi
 4. Karşılaştırmalı
 5. Felsefe

Üye Olduğu Dernekler 

 1. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği 
 2. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
 3. Türk Tabipleri Birliği Ankara tabip odası.
 • Mezuniyet: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık Eğitimi: İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 • Uzmanlık tezi: Spinal stenozlu hastalarda fleksiyon egzersizleri ile fleksiyon egzersizleri + fizik tedavi uygulamalarının yürüme mesafesi üzerine etkilerinin randomize çift kör değerlendirme sonuçlarının karşılaştırılması .

Çalışma Hayatı:

 • 2002-2003: Şırnak 1 no’ lu sağlık ocağı ve Şırnak Devlet Hastanesinde mecburi hizmet,
 • 2003-2004: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim dalı Üroloji İhtisası,
 • 2004: Mersin özel çare tıp polikliniği
 • 2005-2010: İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Eğitimi,
 • 2010-2012: Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi – mecburi hizmet 
 • 2012-2015: Özel İstanbul Hastanesi
 • 2015: Ankara  Uzm Dr Salih ÜRPER Özel Ağrı Kliniği.

E-mail: drurper@hotmail.com

Ostoepati alanında eğitim aldığım eğitmenler;

Cranio-Sacral osteopati / Torsten Liem ( Alman osteopat)

 

Kendisi dünyada kranial osteopati alanında efsanedir. Yaklaşık 16 tane osteopati kitabında baş / yardımcı yazar olarak yer almıştır.

MSc Ost, MSc Paed Ost, DO, DPO (D), osteopati GOsC (GB), Osteopathie Schule Deutschland (OSD)‘de ve pediatrik osteopati alanında master derecesinin yaratıcısı ve pediatrik kliniğin müdürüdür. Morphodynamik in der Osteopathie“ („Osteopatide morfodinamik“) i „Osteopathische Behandlung von Kindern“ („Pediatrik Osteopati Tedavisi“)‘kitaplarının yazarıdır.

Cranial Osteopathy / Wendy Van Nooten ( Belçika asıllı Alman Osteopat)

MSc, 2007’den itibaren DO. Belçik Hollanda, Almanya, Danimarka ve Polonya’da okutman olarak çalışıyor. Kranial alanında uzman.

Visceral Osteopati / Richard Twining ( İngiliz osteoapat)

Richard Twining BSc, DO. 2002’de Richard osteopati alanında lisansüstü tasdikname alırken, European School of Osteopathy (ESO)’nun mezunu oldu. Newbury ve Londra’da özel muyenehanelerde çalışıyor. 6 sene boyunca ESO’daki visseral osteopati konusuyla ilgileyen öğretim grubunun yönetmeniydi. Moskova, St Petersburg, Warszawa, Barselona’da okutman olarak çalışıyor. Şu anda Barselona ve OSD’de visseral osteopatii konusunda ders veriyor. Aynı zamanda da New Zeland, Barbados ve İngiltere’de visseral osteopati konusunda lisansüstü kursları veriyor.

General osteopatic technic (GOT)

HintzB.Sc. (Hons.) Osteopathic studies DO OSD, Mitarbeit an der London Clinic for Classical Osteopathy, MICO – Member of the Institute of Classcial Osteopathy; Coautor: Prüfungswissen Osteopathie

Visceral Osteopati / Michel Puylaert (Alman osteopat)

Michel Puylaert MSc, DO, 1995 yılından bu yana Ostaopat, Osteopathie Schule Deutschland’da (OSD) visseral osteopati çalışmaları bölüm başkanı, eş-editör ve yazar: “Leitfaden Viszerale Osteopathie” (“Visseral Osteopati El Kitabı”) (Elsevier, 2005), eş-yazar: “Leitfaden Osteopathie” (“Osteopati El Kitabı”) (Elsevier, 2009)

Visceral ostopati / Luis Rivas ( Alman-İspanyol osteopat)

Luis Rivas DODiplom Physiotherapeut seit 1996 (Universität Pontificia, Salamanca, Spanien), Osteopath seit 2002, Heilpraktiker seit 2014, Mitglied der Scientific European Federation of Osteopathy, Madrid, Spanien. Dozent für Osteopathie seit 2002 in verschiedene Länder wie z.B. Argentinien, Brasilien, Portugal, Spanien, Italien und Deutschland. Publikationen in internationalen Zeitschriften

History and phylosophy , Structural integration anda Medical clinical reasoning / methods / Jon Parsons ( ünlü ingiliz osteopat-hocaların hocası)

kendisi aynı zamanda 15 yıldır osteopati eğitmen eğitimcisidir. Dünyadaki en tecrübeli eğitmenlerden biridir.

DO, MSc(Ost), PGCHE (GB) Osteopath seit 1989, Lehrtätigkeit in Europa zu osteopathischen Ansätzen, Techniken und Klinik. Autor von Clinical Audit, RCCM 1998; Osteopathic Medicine, Gustav Fischer 2002 and Osteopathy: Models for Diagnosis, Treatment and Practice, Elsevier 2006

Servikal ve torakal osteopati / Daryl Herbert

British School of Osteopathy

Servical and Lumbar Osteopathic approah And neuro-mobilization / Amjad Mohammad

BLT ( Balancing ligamentous technics) / Michael Vittoria ( İtalyan asıllı Alman osteopat)

Michael Vittoria Osteopati uzmanı BSc Hons Ost, DO, Pediatrik osteopati uzmanı DPO, İtalya‘da Pediatrik Osteopati Uzmanlar Kurumunun üyesidir.

State-qualified/Government-certified physiotherapist and before Collège Ostéopathique Européen

Manuel Terapi alanında eğitim aldığım kurslar ve eğitmenler

Prof. Dr. Todor TODOROV

1983 yılında Bulgaristan Varna Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl Ulusal Manuel Tıp Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

1985-1987 yılları arasında Prag’da Prof. Karel Lewit’in öğrencisi olarak uluslararası Manual Tıp uzmanlığını tamamladı.

1990-2014 yılları arasında Varna Üniversitesi Saint Marina Hastanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniği Şefliği görevini yürüttü.

2013 yılından bu yana Doktorus Medikal Akademi’nin düzenlediği Manuel Terapi kurslarında baş eğitmen olarak görev almaktadır.

Doç. Dr. Iliya TODOROV

2007 yılında Bulgaristan Varna Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından mezun oldu. Aynı yıl Ulusal Manuel Tıp Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

2009-2010 yılları arasında Almanya’da Prof. Dr. Von Heymann’nın öğrencisi olarak Almanya Manual Tıp Derneği (DGMM) I, II ve III seviye ulusal kurslarını tamamlayarak, Manual Tıp Uzmanı ünvanını aldı.

2002-2014 yılları arasında kıdemli asistan olarak görev aldığı Varna Üniversitesi Saint Marina Hastanesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kliniğinde halen Klinik Şefi görevini yürütmektedir.

2013 yılından bu yana Doktorus Medikal Akademi’nin düzenlediği Manuel Terapi kurslarında eğitmen olarak görev almaktadır.

Modül 1- MANUEL TERAPİ KURSU Post İzometrik Relaksasyon Teknikleri (PIR):

 • Manuel teşhis ve manuel manipülasyon ilkeleri

 • Post İzometrik Relaksasyon Teorisi ve Temel İlkeleri

 • Üst ekstremite kaslarının fonksiyonel anatomisi

 • Üst ekstremite kasları için Post İzometrik Relaksasyon Teknikleri

 • Gövde kaslarının fonksiyonel anatomisi

 • Gövde için Post İzometrik Relaksasyon Teknikleri

 • Alt ekstremite kaslarının fonksiyonel anatomisi

 • Alt ekstremite için Post İzometrik Relaksasyon Teknikleri

Modül 2- MANUEL TERAPİ KURSU Lomber Bölge ve Sakroiliak Eklem Manipülasyon Teknikleri

 • Manuel teşhis ve manuel manipülasyon ilkeleri
 • 
Lomber bölgenin anatomisi ve biyomekaniği

 • Lomber bölgede manuel teşhis

 • Lomber bölge ve sakroiliak eklem için temel manipülasyon teknikleri

Modül 3 - MANUEL TERAPİ KURSU Torakal Bölge ve Periferik Eklemler için Manipülasyon Teknikleri

 • Manuel teşhis ve manuel manipülasyon ilkeleri

 • Torakal Bölgenin anatomisi ve biyomekaniği

 • Torakal bölgede manuel teşhis

 • Torakal Bölge ve Periferik Eklemler için temel manipülasyon teknikleri

Modül 4- MANUEL TERAPİ KURSU Lomber Bölge ve Sakroiliak Eklem Manipülasyon Teknikleri

 • Manuel teşhis ve manuel manipülasyon ilkeleri

 • Lomber bölgenin anatomisi ve biyomekaniği
 • 
Lomber bölgede manuel teşhis

 • Lomber bölge ve sakroiliak eklem için temel manipülasyon teknikleri
İletişime Geçin